Cum să ajungeti la Muzeul „Franz Binder”? Muzeul de Etnografie Universală „Franz Binder” isi
are sediul în Piata Mică, Nr. 11, Sibiu, România. Municipiul Sibiu este unul dintre cele mai vechi
orase atestate în Transilvania. Sibiul este un important centru economic si cultural - turistic din
România, un exemplu al convietuirii multi-etnice si multi-culturale. Mai multe informatii despre
orasul Sibiu, găsiti la adresa www.sibiu.ro - site-ul Primăriei Sibiu, cu multumiri pentru
găzduirea site-ului nostru.
Un muzeu de etnografia popoarelor lumii la Sibiu? Muzeul „Franz Binder” este
singurul muzeu de etnografie extra-europeană din România, ocupând prin valoarea
exceptională a patrimoniului său, un loc important în cadrul retelei muzeale nationale.
Muzeul „Franz Binder” este parte integrantă a Complexului National Muzeal „ASTRA”
Sibiu, -care cuprinde si alte sectii de etnografie românească, săsească, rromă ...
Colectiile Muzeului „Franz Binder”. Colectiile exotice ale Muzeului „Franz Binder” sunt structurate in două
mari categorii: colectiile vechi constituite în a doua jumătate a secolului al XIX-lea si începutul secolului al
XX-lea prin donatiile unor călători sasi transilvaneni către Societatea Transilvana pentru Stiintele Naturii din
Sibiu; colectiile noi, realizate prin schimburi de colectii, repartitii, donatii, achizitii etc. Asadar fondul de
etnografie exotică al muzeului nostru, începând cu mumia egipteană cu vechime multimilenară si sfârsind cu
cele mai noi achizitii de artizanat, se înscriu într-un foarte divers cadru istoric, geografic etno-cultural si
antropologic.
Sediul muzeului este monument istoric || Actuala “Casa Hermes”, denumită initial “Casa Asociatiei Micilor
Meseriasi” (Burger- und Gewerbeverein-Haus) a fost construită între anii 1865-1867 si inaugurată la 24
noiembrie 1867, devenind sediul administrativ al acestei Asociatii, precum si un loc destinat desfăsurării
unor activitati diverse, cum ar fi cele de club, bibliotecă, scolarizare a calfelor si expozitii de produse
mestesugăresti. (…) În ultima perioadă, clădirea a avut diverse destinatii si abia în anul 1990 a devenit
sediu al noului muzeu etnografic, dobândindu-si adevărata menire de propagare a valorilor autentice de
civilizatiie materială si spirituală.