În sirul manifestărilor culturale, care au consacrat Muzeul de Etnografie Universală
„Franz Binder” ca o institutie de mare importantă în reteaua muzeală din România,
expozitiile valorificând patrimoniul propriu de etnografie exotică sunt cele mai
reprezentative pentru istoria de peste zece ani a muzeului nostru. Expozitia
permanentă este exemplul perfect de valorificare modernă a colectiilor etnografice
proprii.
Expozitia permanentă „Din cultura si arta popoarelor lumii”. Functionează ca expozitie
de bază a Muzeului de Etnografie Universală „Franz Binder” încă din 1993. Prezintă
într-un format antropologic modern – pornind de la bogatul material ilustrativ si
patrimonial pe care muzeul il detine, câteva din gesturile fundamental umane care
definesc trăirea socială, istorică, economică, culturală si spirituală a omuului, cum ar
fi: Gestul in expansiune. Deschiderea spre exterior, Gestul cosmocrator. Integrarea
spatială, Gestul dominator. Transformarea functională a materiei, Gestul posesiv.
Achizitie si agresiune, Gestul estetic. Valorizarea insolitului formelor si Gestul
încremenit. Atitudinea în fata mortii.
Expozitii temporare. Sub titlul ”Din creatia artizanală a popoarelor lumii”, sectorul
expozitiilor temporare cuprinde manifestări organizate cu obiecte din colectiile
proprii, manifestări in colaborare cu reprezentante diplomatice ale statelor lumii,
acreditate in Romania, cu Asociatii culturale internationale, sau cu muzee si alte
institutii de profil similar. Pe linia valorificării patrimoniului muzeal se înscriu si
diversele expozitii itinerate în tară, sau participarea la expozitii organizate in
străinătate, organizarea sau participarea la diverse simpozioane dar si
sustinerea unor proiecte internationale de cercetare etc.