Publicatii ale Muzeului "Franz Binder", pentru popularizarea patrimoniului propriu si
actiunilor culturale: 1993 - pliantul general multilingv al muzeului (4 limbi); Catalog. Africa
- Artă si cultură (1998); Carte postală ilustrată - Mumia egipteană (2003); Micul Ghid al
Muzeului "Franz Binder" si al altor unităti pavilionare ale C.N.M "ASTRA"; pliante
expozitionale (1992 - 2004), afise (1992 - 2004). Dintre toate acestea, vă oferim
imaginea doar a câtorva: